Ďalšie informácie o advente v St. Michael: www.adventzauber.com