Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov na webových stránkach. Plnenie povinnosti informovať.

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Preto spracovávame Vaše údaje výlučne na základe právnych predpisov (DSGVO, TKG 2003). V týchto zásadách ochrany osobných údajov vás budeme informovať o najdôležitejších aspektoch spracovania údajov na našej webovej stránke.

Ak nás kontaktujete prostredníctvom formulára na webovej stránke alebo e-mailom, vaše údaje budú uchované po dobu šiestich mesiacov na spracovanie žiadosti a v prípade následných otázok. Tieto informácie nebudeme zdieľať bez vášho súhlasu.

Meno a kontaktné údaje prevádzkovateľa a pracovníka ochrany údajov spoločnosti

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na spracovanie údajov:

Zodpovedný: Gasthof-Pension Mentenwirt, St.Martinerstrasse 7, A-5582 St.Michael

Zber a uchovávanie osobných údajov a povaha a účel ich použitia

Keď navštívite našu webovú stránku www.mentenwirt.at, informácie sa z vášho zariadenia automaticky posielajú na naše webové stránky. Nasledujúce informácie sa dočasne ukladajú do tzv. Logovacieho súboru:

  • IP adresa terminálu
  • Dátum a čas prístupu
  • Meno a adresa URL prevzatého súboru
  • Webová stránka, z ktorej sa uskutočňuje prístup
  • Použitý prehliadač a prípadne operačný systém vášho počítača, ako aj meno poskytovateľa prístupu

Tieto údaje sa uchovajú do 3 mesiacov po automatickom vymazaní.

Spracovanie slúži na tieto účely:

Z týchto údajov možno získať dôležité stopy na optimalizáciu webových stránok. Chyby a zlyhania sú ľahšie pochopiteľné a zlepšujú použiteľnosť.

Právnym základom pre spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. F) DSGVO. Náš legitímny záujem spočíva vo vyššie uvedených cieľoch.

Okrem toho používame cookies a analytické služby na našich webových stránkach, pozri nižšie.

Môžete si tiež objednať náš bulletin na našej webovej stránke. Pri registrácii nám dáte súhlas s odoslaním bulletinu. Akékoľvek zrušenie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného na základe súhlasu až do zrušenia. Môžete odhlásiť z newsletteru alebo zrušení vášho súhlasu kedykoľvek v priebehu svojho osobného prihlasovacie oblasti info@mentenwirt.at kliknutím na odkaz na konci informačného bulletinu alebo e-mailom na adresu

Môžete nás tiež kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

Na tento účel sa spracúvajú tieto osobné údaje:

  • názov
  • E-mailová adresa
  • spoločnosť
  • adresa
  • telefón
  • Obsah správy

Vaše údaje majú vykonávať predzmluvné opatrenia alebo plniť zmluvu v súlade s. Článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR je potrebný, pretože v opačnom prípade nie je možné uzavrieť zmluvu. V prípade, že ide o zmluvu, samostatné informácie v súlade s. Článok 13 DSGVO zabezpečuje spracovanie údajov. Ak nebude uzavretá žiadna zmluva, vaše údaje budú vymazané na konci kalendárneho roka nasledujúceho po ukončení rokovaní. Ak nám tieto údaje nechcete poskytovať týmto spôsobom, vždy nás môžete kontaktovať telefonicky alebo poštou.

Ukladanie dát

Upozorňujeme, že za účelom ľahšiu nákupného procesu a následné spracovanie zákazky od prevádzkovateľa internetového obchodu ako súčasť Cookies sú dáta IP prístupového línie sú uložené, rovnako ako meno, adresa, Andrede, e-mail a telefón kupujúceho.

Údaje, ktoré ste poskytli, sú povinné splniť zmluvu alebo vykonať predzmluvné opatrenia. Bez týchto údajov nemôžeme uzavrieť zmluvu s vami. Prevod údajov tretím osobám nebudú, okrem prenosu údajov o kreditnej karte z odvíjanie banky / platobné služby za účelom odpísania kúpnu cenu, na ktorú sme do prevádzky dopravné firmy / prepravná spoločnosť dodať tovar, rovnako ako náš daňový poradca plniť svoje daňové povinnosti.

Po ukončení nákupného procesu sa údaje uložené u nás odstránia. V prípade zmluvy sú všetky údaje zo zmluvného vzťahu uložené až do uplynutia lehoty uchovávania daní (7 rokov).

Súbory cookie a webová analýza

Cookies používame na našich webových stránkach. Sú to malé textové súbory, ktoré sa automaticky ukladajú do vášho prístroja pri návšteve našich stránok. Použitie súborov cookie na jednej strane slúži na to, aby návšteva na našich stránkach bola čo najpríjemnejšia, na druhej strane, aby sme optimalizovali užívateľskú prívetivosť našich webových stránok.

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. F) DSGVO. Legitímne záujmy spočívajú v uvedených zásahoch.

Nastavili sme nasledujúce súbory cookie, ktoré nepovolili:

Zoznam súborov cookie

Názov súhlasu cookie

Funkcie

_cookie1 – Doba uchovávania do konca relácie prehliadača

Súbor cookie relácie

_cookie2 – Doba uchovávania do konca relácie prehliadača

Príspevky v kontaktnom formulári

Na druhej strane používame cookies, aby sme štatisticky zaznamenali používanie našich webových stránok a vyhodnotili ich za účelom optimalizácie našej ponuky pre vás. Týkajú sa výlučne na základe vášho súhlasu. Článok 6 ods. 1 písm. A) GDPR a používajú sa iba po tom, čo sme súhlasili. Pomáhajú nám neustále zlepšovať naše webové stránky, zvyšovať úspech našich webových stránok a optimalizovať našu ponuku.

Vzťah s poskytovateľom webovej analýzy je založený na štandardných zmluvných doložkách / rozhodnutí o primeranosti Európskej komisie (napr. V prípade USA: „Privacy Shield“).

Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe právnych predpisov § 96 ods. 3 TKG, ako aj článku 6 Abs 1 a) (súhlas) a / alebo f (oprávnený záujem) DSGVO.

Naším záujmom v zmysle DSGVO (oprávneného záujmu) je zlepšenie našej ponuky a našej webovej stránky.

Služba Google Analytics sa používa na našich webových stránkach. Toto je webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc. (https://www.google.at/intl/en_at/about) (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ďalej len Google).

Súbor cookie generuje a spracováva nasledujúce informácie:

  • Typ prehliadača / verzia
  • Použitý operačný systém
  • Predchádzajúca navštívená lokalita
  • IP adresa
  • Čas žiadosti servera

Údaje sa spracúvajú a ukladajú v USA. Slúžia na vyhodnotenie používania webových stránok.

Naša webová stránka tiež používa vlastný analytický nástroj spoločnosti. Toto slúži aj na vyhodnotenie používania webovej stránky na lepšiu kontrolu budúcich propagácií. Nastaví sa iba po tom, čo ste dali svoj súhlas. Ako spracovateľ používame [order processing GmbH (Musterstraße 1, 12345 Musterstadt, Nemecko)].

Nastavili sme tieto súhlasené súbory cookie:

Zoznam súborov cookie

Názov cookies podliehajúce schváleniu

Funkcie

_cookieA – Trvanie skladovania 2 roky od zavolania

Google Analytics

_cookieB – Doba skladovania 3 mesiace od zavolania

Vlastný analytický nástroj spoločnosti

_cookieC – Speicherdauer 1 Jahr

_cookieC – trvanie uchovávania 1 rok

Súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať prostredníctvom prehliadača.

Doplnky sociálnych médií

Naše webové stránky využívajú doplnky sociálnych médií z Facebooku, Twitteru a Google+ na propagáciu našej spoločnosti a zvýšenie nášho dosahu. V súčasnosti sú tieto blokované procedúrou Shariff, takže neidentifikujú ani neprijímajú žiadne údaje. Prvé kliknutie aktivuje tlačidlo a iba druhé kliknutie nastaví požadovanú akciu (napr. „Like“).

Po aktivácii prenosu údajov prvým kliknutím sa údaje automaticky prenesú na príslušnú platformu bez ohľadu na to, či máte účet alebo ste sa prihlásili, alebo nie. Ak súhlasíte s prenosom dát, kliknite na tlačidlo. Platformy taktiež používajú údaje na vlastné účely, ako je reklama, prieskum trhu, dizajn na vlastnej strane svojich vlastných stránok. Na tento účel vytvára príslušný poskytovateľ profily používania, záujmov a vzťahov. Na to všetko nemáme vplyv. Ak nechcete, aby tieto platformy zhromažďovali údaje o vás, nesmiete tlačidlá aktivovať. Berte do úvahy príslušné vyhlásenia o ochrane osobných údajov:

  • https://www.facebook.com/about/privacy
  • https://twitter.com/privacy
  • https://www.google.com/intl/de_ALL/policies/privacy/

Ovplyvnené práva

Zúčastnené strany majú v zásade nárok na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie, prenosnosť údajov, zrušenie a opozíciu. Tieto práva môžu byť vykonávané prostredníctvom e-mailu na adrese info@mentenwirt.at alebo poštou na [zodpovednej osobe, napr. Dôstojník ochrany údajov, adresa].

Existuje tiež právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu: Österreichische Datenschutzbehörde
Wickenburggasse 8
1080 Viedeň
Telefón: +43 1 521 52-25 69
E-mail: dsb@dsb.gv.at

Aktualizácia a zmena tohto vysvetlenia ochrany údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú v súčasnosti platné a majú stav 05/2018.

Vzhľadom na ďalší vývoj našich webových stránok a ponúk, právnych zmien alebo úradných predpisov môže byť potrebné zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov. Môžete ho pozrieť a vytlačiť na adrese www.mentenwirt.at/datenschutzerklaerung.